ทีมงานสาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ครูแบท

ปริมประภา คชพันธ์

ผู้จัดการสาขา

จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนเรียนดี 4 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครูแป๊ป

นันธิยา ชัยธรรม

ครูประจำ

จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ครูเฟิร์ส

ศิวกร สุขาภิรมย์

ครูประจำ

จบปริญญาตรี สาขาประติมากรรมสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ครูมาย

ครูประจำ

ครูแจ๋ม

อินทิรา ประเสริฐโสภา

ครูประจำ

จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง