Skip to content

COLORED PENCILS

สีไม้

เปลี่ยนการระบายสีแบบผิดๆของน้องๆให้ถูกต้อง ด้วยการฝึกเทคนิคการใช้สีไม้ ตั้งแต่การไล่น้ำหนักและแสงเงาพื้นฐาน โดยมีงานต้นแบบหรือตัวอย่างประกอบ และระบายสีลงบนโครงสร้างลายเส้นตัวการ์ตูน ตัวละคร โดยเน้นทฤษฎีเรื่องสี และการใส่แสงเงาเป็นหลัก


น้องๆจะได้รู้จักการวิเคราะห์สีจากต้นแบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกความละเอียดประณีต และยังเป็นได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย สามารถนำไปใช้ในการสอบไล่วิชาศิลปะภายในชั้นเรียนได้


หลักสูตรสีไม้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 4 – 15 ปี (15 ชิ้นงาน)


อุปกรณ์ที่ได้รับจำนวน/ขนาด
1. ดินสอ 2B2 แท่ง
2. สีไม้1 ชุด
3. ยางลบ1 ก้อน
4. ซองซิป1 ใบ
5. แฟ้มสะสมผลงาน1 เล่ม
6. กระเป๋าเก็บอุปกรณ์1 ใบ