Skip to content

PARODY

การ์ตูนล้อเลียน

เน้นการวาดเส้น การวาดสัดส่วนที่ถูกต้องของใบหน้า ทั้งหู ตา จมูก ปาก และการเขียนสัดส่วนของภาพล้อเลียนในอิริยาบถต่างๆ ฝึกทักษะกระบวนการในการลงสีให้มีน้ำหนักแสงเงาได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง


ประโยชน์ที่ได้รับ
ฝึกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบการ์ตูนล้อเลียนเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย และสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนเรื่องราวหรือการ์ตูนล้อเลียน


หลักสูตร Parody เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป