Skip to content

SKETCH CARTOON

การวาดภาพการ์ตูนในแบบฉบับของตนเอง

สเก็ต (Sketch) หมายถึง การร่างภาพของแบบ / การวาดภาพ / การทำโครงร่าง / การอธิบายเป็นเรื่องราว

เป็นการเรียนพื้นฐานการวาดภาพที่ต่อเนื่องกัน โดยการนำทักษะพื้นฐานต่างๆทั้งรูปทรงเรขาคณิต สัดส่วนและเทคนิคต่างๆมาใช้ สามารถเสริมทักษะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม

ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปทรงเรขาคณิต การวาดภาพการ์ตูนคน สัตว์ สิ่งของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตนเอง สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพอนิเมชั่น 3 มิติ นักเขียนหนังสือนิทาน ครู อาจารย์ ฯลฯ

คอร์สเรียนรายละเอียดช่วงอายุชิ้นงาน
คอร์ส 1การวาดเส้นสำหรับเด็ก4 – 6 ปี25 ชิ้นงาน
คอร์ส 2การวาดเส้นและระบายสี4 – 6 ปี25 ชิ้นงาน
คอร์ส 1การเขียนสัดส่วน7 – 15 ปี25 ชิ้นงาน
คอร์ส 2การลงสีภาพการ์ตูน7 – 15 ปี25 ชิ้นงาน
คอร์ส 3การวาดภาพเรื่องราว7 – 15 ปี25 ชิ้นงาน

อุปกรณ์จำนวน/ขนาด
1. ดินสอ 2B2 แท่ง
2. ยางลบ1 ก้อน
3. ซองซิป1 ใบ
4. แฟ้มสะสมผลงาน1 เล่ม
5. กระเป๋าใส่อุปกรณ์1 ใบ