Skip to content

MIXED ART

MIXED ART

ศิลปะและการประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน ทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ เพียงแต่ว่าบางคนไม่ได้สนใจ หรือไม่ได้คิดที่จะนำเอาประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และความคิดจินตนาการ เหล่านั้นมาแสดงออกในรูปของงานสร้างสรรค์

ศิลปะประดิษฐ์และสร้างสรรค์ แยกเป็น 2 แบบ คือ 2 มิติ ได้แก่ ภาพวาด ระบายสี หรืองานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะความกว้างและความยาว ไม่มีความหนา ส่วนแบบที่เป็น 3 มิติ ได้แก่ รูปปั้น แกะสลัก หรืองานประดิษฐ์ที่มีลักษณะลอยตัว มีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนา งานสร้างสรรค์ที่ดีจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย มีราคาไม่แพง งานประดิษฐ์จะมีคุณค่า ถ้านำเอาวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีราคา มาทำให้เกิดประโยขน์ และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

งานประดิษฐ์เป็นงานส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของการใช้มือและสมองไปพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งเน้น และสนับสนุนให้เกิดการทดลอง ค้นคว้า เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความถนัดของแต่ละคน ประโยชน์ของศิลปะประดิษฐ์และสร้างสรรค์ มีทั้งด้านสมองและร่างกาย เริ่มจากรู้จักคิด รู้จักทำความเข้าใจ รู้จักวางแผนงาน ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความฉลาด รอบรู้ เข้าใจถึงปัญหาและวิธีแก้ไข แล้วนำมาพัฒนาเป็นความรู้ และทำจนเกิดความชำนาญ

เมื่อมีความชำนาญ ก็สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว รู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้ตรงกับความต้องการ สามารถคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ และถ่ายทอดความคิดจินตนาการ เป็นผลงานประดิษฐ์ได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกไปให้มาก ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการคิดค้น ดัดแปลง พัฒนา เกิดเป็นผลงานที่เน้นประโยชน์สูง และประหยัดสุด มากขึ้นเรื่อยๆ


เรื่อง ภาพวาดจากกาวและเกลือ ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

การวาดภาพ-ระบายสี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็ก ๆ หลายคนชื่นชอบ จึงเป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นเด็ก ๆ นั่งวาดรูป ก้ม ๆ เงย ๆ อยู่กับกระดาษและดินสอสี แบบเดิม ๆ แต่วันนี้เราจะชวนน้อง ๆ มาทำให้การวาดภาพ-ระบายสีของเด็ก ๆ สนุกมากขึ้น เพียงแค่เปลี่ยนจากการวาดภาพด้วยดินสอ เป็นใช้กาวและเกลือแทน แล้วใช้สีน้ำในการตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ ซึ่งนอกจากความสนุกสนานที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการทำกิจกรรม ยังฝึกสมาธิเด็กจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือได้อย่างคล่องแคล่ว และฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือกับตาได้เป็นอย่างดี


เรื่อง พับกระดาษ หุ่นนิ้วมือรูปสัตว์

ศิลปะการพับกระดาษ คือการนำกระดาษมาพับเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่จะต้องอาศัยสมาธิ ในการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาได้เป็นอย่างดี เพราะในกิจกรรมการพับกระดาษ ต้องอาศัยกระบวนการ การจดจำเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนต่อเนื่องในการพับ

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อนิ้วมือ ข้อมือ หัวใจสำคัญ คือการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ ที่ส่งผลไปยังพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กได้ต่อไปด้วยค่ะ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิตและการคิดเศษส่วนอย่างง่าย รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาไปในตัว


เรื่อง หน้ากากสัตว์แฟนซี

จานกระดาษ จะเป็นวัสดุอุปกรณ์อันดับต้น ๆ ที่งานเลี้ยงวันสำคัญของเด็ก ๆ เพราะจะต้องมีอยู่เสมอ สะดวกเวลาใช้งาน ราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย จนเมื่อมาสังเกตอีกทีจานกระดาษก็กลายเป็นของสะสมที่มีอยู่เต็มบ้านแล้ว แต่จะให้มาทิ้งทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ก็เสียดายอีก

กิจกรรมเปลี่ยนจานกระดาษสีขาวธรรมดาให้กลายเป็นกิจกรรมศิลปะ หน้ากากสัตว์ป่า ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ตัดกระดาษและระบายสีจานกระดาษเท่านั้นเอง รับรองเลยว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเด็ก ๆ ต้องภูมิใจในผลงานของตัวเองอย่างแน่นอน


เรื่อง สร้างจินตนาการ ด้วยหุ่นเชิดตุ๊กตากระดาษ

การเล่น คือ การเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่ช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย จากการที่เด็กขยับตัวขณะเล่น พัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จากการที่เด็กได้ออกแบบวิธีการเล่นแบบต่าง ๆ ด้วยตัวเอง


เรื่อง ศิลปะการปั้นดิน

ปั้นดิน เป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การระบายสี ไปจนถึงกิจกรรมศิลปะที่ต้องใช้แรงอย่าง การปั้น ที่เด็ก ๆ จะต้องใช้สองมือในการทุบ จับ บีบ กด และคลึงให้กลายเป็นรูปร่างตามจินตนาการของตัวเอง การปั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

เรื่อง Painting

สีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการจดจำของเด็ก ๆ และฝึกการเรียนรู้ของการให้น้ำหนักอ่อนแก่การเพิ่มความเข้มความอ่อนของสีต่าง ๆ ตามที่ประสาทรับรู้      เมื่อเทียบกับน้ำหนักของสีขาวดำความอ่อนแก่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติระยะใกล้ไกล