LANDSCAPE

“เริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ”

ลงสีภาพวิวทิวทัศน์

หลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นที่ทุกคนต้องเรียน

การระบายสีโปสเตอร์ลงบนเฟรมผ้าใบ หรือที่เรียกว่า Canvas รูปภาพวิวทิวทัศน์ โดยเน้นการใช้พู่กัน แปรง รวมถึงการพิมพ์ภาพด้วยฟองน้ำที่หลากหลาย

สนุกสนานไปกับการใช้พู่กันเล่นสี ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชื่นชอบกับกิจกรรมที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ โดยเฉพาะการระบายสีที่ไม่ใช่แค่ทำลงบนกระดาษ A4 ปูพื้นฐานผู้เรียนได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อต่อยอดให้กลายเป็นจิตรกรมืออาชีพ

ได้เรียนรู้ทฤษฎีสีเบื้องต้น

ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้พู่กันที่หลากหลาย

ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ลักษณะของภาพและการสร้างภาพ

ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและข้อมือให้แข็งแรง

1 หลักสูตรได้ 10 ชิ้นงาน ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

แถมอุปกรณ์การเรียนเกรดพรีเมี่ยม

ถาดสี, ชุดพู่กัน, สีโปสเตอร์, กล่องอุปกรณ์, เฟรมผ้าใบ

เคลือบชิ้นงานที่เสร็จสิ้นให้ฟรี!

“ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้”