Skip to content

Coloring (สีไม้)

เปลี่ยนการระบายสีแบบผิดๆของน้องๆให้ถูกต้อง ด้วยการฝึกเทคนิคการใช้สีไม้ ตั้งแต่การไล่น้ำหนักและแสงเงาพื้นฐาน โดยมีงานต้นแบบหรือตัวอย่างประกอบ และระบายสีลงบนโครงสร้างลายเส้นตัวการ์ตูน ตัวละคร โดยเน้นทฤษฎีเรื่องสี และการใส่แสงเงาเป็นหลัก

น้องๆจะได้รู้จักการวิเคราะห์สีจากต้นแบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกความละเอียดประณีต และยังเป็นได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย สามารถนำไปใช้ในการสอบไล่วิชาศิลปะภายในชั้นเรียนได้


อุปกรณ์ที่ได้รับ จำนวน/ขนาด
1. สีไม้ 1 กล่อง
2. ดินสอ 2B 1 แท่ง
3. ยางลบ 1 ก้อน
4. ซองซิป 1 ใบ
5. แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม
6. กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ใบ
Category:
คอร์ส 1

15 ชิ้นงาน