Skip to content

Oil Pastels (สีชอล์ค)

เทคนิคการระบายสีชอล์ค สัมผัสและทำความรู้จักกับชนิดของสีชอล์คที่มีลักษณะเป็นแท่งและมีส่วนผสมของน้ำมัน เรียนรู้วิธีลงน้ำหนักมือและการลงสีที่จะทำให้ภาพเกิดเป็นมิติต่างๆและเพิ่มสวยงามมากขึ้น


อุปกรณ์ที่ได้รับ จำนวน/ขนาด
1. สีชอล์ค 1 กล่อง
2. ดินสอ 2B 1 แท่ง
3. ยางลบ 1 ก้อน
4. ซองซิป 1 ใบ
5. แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม
6. กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ใบ

 

Category:
คอร์ส 1

15 ชิ้นงาน