Skip to content

Painting

การระบายสีโปสเตอร์ลงบนเฟรมผ้าใบ หรือ Canvas ในหัวข้อภาพวิวทิวทัศน์ โดยเน้นการใช้พู่กัน แปรง รวมถึงการพิมพ์ภาพด้วยฟองน้ำ

สนุกสนานไปกับการใช้พู่กันเล่นสี ผู้เรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกับกิจกรรมที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ โดยเฉพาะการระบายสีที่ไม่ใช่แค่ทำลงบนกระดาษ A4 ปูพื้นฐานผู้เรียนได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อต่อยอดให้กลายเป็นจิตรกรมืออาชีพ


ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้เรียนรู้ทฤษฎีสีโปสเตอร์เบื้องต้น
  • ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้พู่กันที่หลากหลาย
  • ฝึกคิดวิเคราะห์ลักษณะของภาพและการสร้างภาพเบื้องต้น
  • ฝึกกล้ามเนื้อมือและข้อมือให้แข็งแรง
  • เสริมสร้างสมาธิทำให้อยู่นิ่งได้เป็นเวลานานๆ

 

Category:
คอร์ส 1

การระบายสีโปสเตอร์ภาพวิว 1 (10 ชิ้นงาน)

คอร์ส 2.1

การระบายสีโปสเตอร์ภาพวิว 2.1 (10 ชิ้นงาน)

คอร์ส 2.2

การระบายสีโปสเตอร์ภาพวิว 2.2 (10 ชิ้นงาน)

คอร์ส 3

สามารถเลือกหัวข้อภาพวิวได้อย่างอิสระ (10 ชิ้นงาน)

คอร์ส 4

การระบายสีโปสเตอร์ภาพวิวขนาดใหญ่พิเศษ (5 ชิ้นงาน + 1 Master Piece)