ทีมงานสาขาศรีนครินทร์

  ครูแน็ตตี้

  มนพัทธ์ จิตมา

  ผู้จัดการสาขา

  จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ครูตุลย์

  พรทิพย์ ทองขวัญใจ

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

  จบปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ครูใบเฟิส

  สุภัคสินี มีมา

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เอกทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ครูพีเจ้น

  พัฒนที จันทร์เหมือน

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกเเบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี