MANAGER

ครูจีจี้

ชื่อ วิชชุดา เชื้อแก้ว

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เดอะ คริสตัล พาร์ค เอกมัย – รามอินทรา

ความสามารถ

– Sketch Cartoon
– Drawing
– Painting
– สีไม้
– สีชอล์ค
– สีน้ำ
– ลายไทย
– จัดสถานที่จับผ้า ดอกไม้ ใบตอง และงานประดิษฐ์
– ดนตรีไทย

ประสบการณ์

– ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปี
– นำเด็กเข้าร่วมแข็งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 75 ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2
– ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขามากกว่า 5 ปี

ครูแบท

ชื่อ ปริมประภา คชพันธ์

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนเรียนดี 4 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เซ็นทรัลเวิลด์

ความสามารถ

– Painting
– Sketching ด้วยดินสอ, ปากกา, ดินสอสี
– Drawing สิ่งของ
– สีไม้, สีชอล์ค, สีไม้ระบายน้ำ
– สามารถสอนศิลปะ English Version
– เข้าใจพฤติกรรม และขีดจำกัดในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

ประสบการณ์

– ฝึกประสบการณ์สอน ตอนปี 4 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
– ผู้ช่วยสอนปฐมวัย 1-3, สอนวิชาศิลปะระดับประถม 1-3 โรงเรียนตรีภัทร 1 ปี
– สอนพิเศษศิลปะที่ Artino 6 ปี
– จิตอาสา สอนศิลปะเด็กในชุมชนคลองเตย
– วิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “Toyota รถยนต์ในฝัน 2019”

ครูแน็ตตี้

ชื่อ มนพัทธ์ จิตมา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

ความสามารถ

– Sketch Cartoon
– Drawing
– Painting
– สีไม้
– สีชอล์ค
– สีน้ำ
– ลายไทย
– จัดสถานที่จับผ้า ดอกไม้ ใบตอง และงานประดิษฐ์
– ดนตรีไทย

ประสบการณ์

– ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปี
– นำเด็กเข้าร่วมแข็งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 75 ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2
– ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขามากกว่า 5 ปี

ครูเอ็กซ์

ชื่อ ศุภชัย ทองหีต

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ความสามารถ

– วาดภาพด้วยมือ ดินสอ ปากกา สีน้ำ สีไม้ สีโปสเตอร์ อื่นๆ
– ใช้โปรแกรม Photoshop
– ใช้โปรแกรม Illustrator
– ใช้โปรแกรมออกแบบ Sketch Up
– สามารถสอนศิลปะและงานประดิษฐ์ได้หลากหลายแขนง
– สามารถเล่นและสอนดนตรีพื้นฐานได้หลายชนิด

ประสบการณ์

– เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิสนักศึกษา เพชรราชมงคลรุ่น 11 และเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2017
– เข้ารวมการจัดแสดงผลงาน ธีสิสโครงการออกแบบและพัฒนาเรือโดยสารคลองแสนแสบ ในงาน Less is More Thesis Exhibition 2017 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
– จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตามชนบท เพ้นท์พนังและกำแพง โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ปี 2017

ผลงาน

– เข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ “ผ้าไทยใส่สบาย” 2017 เข้ารอบ 100 คน แสดงผลงาน ณ สยามพารากอน
– เข้ารวมประกวด Thailand’s Got Talent ด้านศิลปะการแสดงและขับร้อง ปี 2014 และ 2015

ครูบีร่า

ชื่อ ซูบีรา กูเดดาเก็ง

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เดอะ พาซิโอ ทาวน์ รามคำแหง

ความสามารถ

– ดูแลภาพลักษณ์ของสถาบัน ให้มีระเบียบแบบเเผน
– ดูแลการให้บริการผู้ที่มาใช้บริการของสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองที่มาใช้บริการ

ประสบการณ์

– ด้านการติดต่อประสาน เคยทำหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวงาน Event and Organize
– Sales and Event Coordinator ดูแลด้านการขายและติดต่อประสานงานด้าน Wedding planer
– Tour Operator ติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์ ต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการประมูลงานและรับพรีเซนท์งานให้กับริษัทที่สนใจท่องเที่ยว

ครูโจ

ชื่อ จารุวรรณ ณ น่าน

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เซ็นทรัล ศาลายา

ความสามารถ

– วาดภาพเส้น (Drawing)
– วาดทิวทัศน์ (Landscape)
– สีโปสเตอร์
– สีอะครีลิค

ประสบการณ์

กิจกรรมเพ้นท์หน้าให้กับน้องๆ

ผลงาน

– ทำโครงการค่ายสร้างสู่ชนบทครั้งที่3 ปี2559 จ.น่าน
– สร้างโรงอาหารให้น้องๆและเพ้นท์กำแพงรูป ร.๙ ค่ายธารน้ำใจสู่ขุนเขา ครั้งที่1 ปี2559 จ.กาญจนบุรี มอบของเครื่องใช้และจัดวันเด็กให้กับน้องๆ
– Happy Kinder Running 2561 งานวิ่ง ตอนกลับไปโรงเรียน เรื่องของอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างครูผู้สอน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครูบูม

ชื่อ ธรภัทร พิกุลทอง

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เซ็นทรัล พระราม 2

ความสามารถ

– Sketch Cartoon
– Drawing
– Poster Painting
– โปรแกรม Photoshop
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ประสบการณ์

– ครูสอนศิลปะเด็กเล็ก

ครูเก๋

ชื่อ ธรภัทร พิกุลทอง

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เดอะ พาซิโอ มอลล์ ลาดกระบัง

ความสามารถ

ประสบการณ์

ครูตูน

ชื่อ ธรภัทร พิกุลทอง

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ความสามารถ

ประสบการณ์