Skip to content

3D COLORING

คลาสเทคนิคสีไม้พื้นฐาน สอนระบายสีไม้แบบ 3D


คลาสทดลองเรียนสีไม้ ครั้งเดียวจบ สอนพื้นฐานเบื้องต้นของการลงสีไม้เบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลงานด้วยสีไม้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อนแต่มีใจรักไม่ต้องกังวลครับ


รายละเอียด Class

เนื้อหาการเรียนการสอน
– ฝึกการจินตนาการและออกแบบด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์
– ทำความรู้จักวัสดุที่ใช้ ความพิเศษของสีไม้แต่ละยี่ห้อ กระดาษชนิดต่างๆ พื้นฐานและเทคนิคการลงสีไม้
– การร่างภาพ ขึ้นรูปวัตถุ
– ค้นหารูปแบบการลงสีที่อยากสร้างสรรค์ในสไตล์ของตัวเองหรือ แบบที่ผู้สอนแนะนำ
– การมองน้ำหนัก การลงน้ำหนักภาพ การลงสี การแทรกสี การไล่สีให้ภาพมีมิติ

Class นี้เหมาะสำหรับ
– เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ หรือต้องการลองเรียนศิลปะแบบวันหยุดชิลล์ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ครับ

รูปแบบและวิธีการสอน
– การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ต้องการ หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ทุกคนมีมุมมอง สไตล์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เราจึงไม่ได้กำหนดรูปแบบ เทคนิค วิธีการ หรือขั้นตอนที่แน่นอนว่า ควรจะเป็นแบบไหน แต่เราจะช่วยเสริมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนที่มีอยู่ให้ชัดเจนมากขึ้น


ตารางเรียน / กำหนดการ /อัตราค่าเรียน

– ระยะเวลา 2 ชั่วโมง/ครั้ง
– ทุกวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์
– สถานที่เข้า Work Shop – HIT Galleria ทั้ง 7 สาขา
– เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
– เริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2563
– อัตราค่าเรียน ท่านละ 1,000 บาท / ครั้ง

🔥 โปรโมชั่น 🔥
– เรียน 2 คน เหลือท่านละ 850 บาท
– เรียน 3 คน เหลือท่านละ 750 บาท

อัตราค่าเรียนนี้รวม
– คลาสเรียนสีไม้ 2 ชั่วโมง (เรียนร่วมกับผู้อื่นไม่เกิน 5 – 6 คน / คลาสที่โรงเรียน HIT Galleria
– ค่าใช้อุปกรณ์การเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เช่น สี กระดาษ
– ผลงานภาพสีไม้ของผู้เรียน 1 ชิ้นงาน


หมายเหตุ
*** การเรียนคลาสสีไม้ แบบเป็นคอร์สมีความแตกต่างกับการเรียนเป็นครั้ง ***

– การเรียนเป็นครั้งผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเสร็จได้ภายในครั้งเดียว เนื้อหาจะถูกครอบคุมตั้งแต่ การร่างภาพ การลงน้ำหนัก และเสริมเรื่องเทคนิคให้อยู่ตลอด

– แต่การเรียนเป็นคอร์สนั้นความยากของภาพจะเพิ่มขึ้นตามทักษะในแต่ครั้งที่เรียน เพราะฉะนั้นในหนึ่งภาพอาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยกระบวนการของการทำงาน เช่น มีโครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา หรือเทคนิคที่ยากและละเอียดขึ้นตามแบบฝึกหัดให้ไป ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้วาดภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพผลไม้ อาหาร ขนม สัตว์ ไปจนถึงทิวทัศน์

– โปรดลงทะเบียนเข้าคลาส Workshop ก่อนล่วงหน้า 3 วัน