Skip to content

3D SKETCH CARTOON

คลาสการวาดสเก็ตการ์ตูนแบบสามมิติ


คลาสทดลองเรียนสเก็ตการ์ตูน ครั้งเดียวจบ สอนพื้นฐานเบื้องต้นของการวาดสเก็ตเบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลงานให้ดูเป็นสามมิติ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อนแต่มีใจรัก ไม่ต้องกังวลครับ


รายละเอียด Class

เนื้อหาการเรียนการสอน
– ทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อทำให้เกิดงานแบบสามมิติ
– การร่างภาพ ขึ้นโครงสร้าง
– การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
– การลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้เกิดมิติของภาพ

คลาสนี้เหมาะสำหรับ
– เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ หรือต้องการลองเรียนศิลปะแบบวันหยุดชิลล์ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ครับ

รูปแบบและวิธีการสอน
– การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ต้องการ หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยในการเรียนจะสอนการขึ้นโครงสร้างตัวการ์ตูนเบื้องต้น การจัดวางองค์ประกอบของภาพให้ดูมีมิติและการลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้ภาพความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
– ไม่มี เพราะ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เรียนอยู่แล้วครับ


ตารางเรียน / กำหนดการ /อัตราค่าเรียน
– ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / ครั้ง
– ทุกวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์
– สถานที่เข้า Work Shop – HIT Galleria ทั้ง 7 สาขา
– เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
– เริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2563
– อัตราค่าเรียน ท่านละ 1,000 บาท / ครั้ง
🔥 โปรโมชั่น 🔥
– เรียน 2 คน เหลือท่านละ 850 บาท
– เรียน 3 คน เหลือท่านละ 750 บาท


อัตราค่าเรียนนี้รวม
– คลาสเรียนสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ 2 ชั่วโมง (เรียนร่วมกับผู้อื่นไม่เกิน 5 – 6 คน / คลาส ที่โรงเรียน HIT Galleria
– ใช้อุปกรณ์การเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ดินสอ2B , กระดาษ , กรรไกร , คัตเตอร์
– ผลงานวาดรูปสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ ของผู้เรียน 1 ชิ้นงาน


หมายเหตุ
*** การเรียนคลาสสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ แบบเป็นคอร์สมีความแตกต่างกับการเรียนเป็นครั้ง ***

– การเรียนเป็นครั้งผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเสร็จได้ภายในครั้งเดียว เนื้อหาจะถูกครอบคุมตั้งแต่ การร่างภาพ การลงน้ำหนัก และเสริมเรื่องเทคนิคให้อยู่ตลอด

– แต่การเรียนเป็นคอร์สนั้นความยากของภาพจะเพิ่มขึ้นตามทักษะในแต่ครั้งที่เรียน เพราะฉะนั้นในหนึ่งภาพอาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยกระบวนการของการทำงาน เช่น มีโครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา หรือเทคนิคที่ยากและละเอียดขึ้นตามแบบฝึกหัดให้ไป ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้วาดภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพผลไม้ อาหาร ขนม สัตว์ ไปจนถึงทิวทัศน์

– โปรดลงทะเบียนเข้าคลาส Workshop ก่อนล่วงหน้า 3 วัน