Skip to content

Fine Motor Skills

  เสียงหัวเราะของเด็กน้อยที่ได้สะบัดแปรงไปมาบนผืนผ้าใบอย่างสนุกสนาน ความเลอะเทอะจากการละเลงสีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน การสัมผัสด้ามพู่กันและแปรงถูกผิดจนเกิดความชำนาญเมื่อกล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และนี่คือประโยชน์ของการเล่นที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหรือที่เรียกว่า Fine Motor Skills


  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นทารกน้อย เด็กทารกจ้องมองดูใบหน้าของแม่ มือเล็กๆจับคลำบนใบหน้าของแม่ระหว่างที่กำลังดูดนม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือและตาที่ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน เมื่อมือเด็กจับบนหน้าแม่ สัมผัสนั้นจะทำให้เด็กรู้ได้ว่าตัวเองสามารถควบคุมมือน้อยๆของตัวเองได้ เป็นสิ่งวิเศษแรกที่เด็กเรียนรู้ความสามารถในควบคุมอวัยวะของตัวเอง

  เมื่อเด็กอายุได้ 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มไขว่คว้าหาของที่อยู่ตรงหน้า อาจเป็นโมบายด์ที่แขวนไว้เหนือที่นอน หรือตุ๊กตาตัวนุ่มๆที่แม่ถือมาไว้ตรงหน้า กล้ามเนื้อตากรอกไปมากับสิ่งของที่เคลื่อนไหว การทำงานระหว่างมือและตาประสานสัมพันธ์และเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจโลกใบนี้ เมื่อมือของเด็กน้อยมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงมากขึ้น ทารกวัย 7 เดือนจะเริ่มสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัส โดยใช้อุ้งมือกำสิ่งของต่างๆ เด็กน้อยบางคนสามารถถือขวดนมดูดเองได้ และทิ้งขวดนมลงข้างตัวเมื่ออิ่ม เด็กน้อยสามารถกำสิ่งของต่างๆและโยนลงพื้นได้ เด็กจะสามารถกำขนมชิ้นโตๆแทะเองได้ เป็นการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือ ปากและตา เด็กจะเรียนรู้ว่าตัวเองสามารถควบคุมบางสิ่งรอบตัวตามที่ตัวเองต้องการ เมื่ออายุ 10-12 เดือนเด็กจะสามารถใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้หยิบจับสิ่งของขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วได้หรือสิ่งของที่สามารถใช้นิ้วสองนิ้วหยิบจับขึ้นมาได้ เด็กจะทดลองโดยขว้างของเล่นลงพื้น หรือเอาของเล่นต่างๆมาลองเคาะเล่นหรือจับสิ่งของมาเขย่าเล่น

  เมื่อเด็กอายุ 2.5 – 3 ขวบ ทักษะในการใช้มือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เด็กจะสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างอิสระ สามารถเปิดหน้าหนังสือที่เป็นกระดาษแข็งได้ และสามารถใช้ดินสอสีแท่งโตๆเขียนแบบลวกๆบนกระดาษได้ นอกจากนี้เด็กยังสามารถใช้พู่กันและแปรงในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการ

  ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การฝึกเด็กในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน โดยฝึกให้เด็กใช้พู่กัน แปรงทาบ้านหรือฟองน้ำ เด็กบางคนเรียนรู้ที่จะขีดเขียนหรือปั้มลงบนกระดาษและกำแพง ทำให้เด็กสามารถใช้นิ้วมือและข้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อได้รับการฝึกฝนให้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง เด็กบางคนจะแสดงออกถึงพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดในเด็กวัยเดียวกัน

  การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการที่เป็นพื้นฐานของการเขียน โดยที่พ่อแม่หรือครูไม่จำเป็นต้องเร่งให้เด็กฝึกหัดเขียนในเวลาที่เด็กยังไม่พร้อม แต่เมื่อเด็กมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือแข็งแรงพอเด็กจะสามารถเขียนตัวหนังสือได้เองในวัยประถมต้น

  นักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการพัฒนาทางสมองพบว่าเด็กที่พ่อแม่ฝึกให้ใช้มืออย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก การฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือและตา ที่เรียกว่า Hand- Eye Coordination ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขและการอ่าน