ห้อง ชั้น 3 โซนการศึกษา ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ โทร. 02-102 5603