ทีมงานสาขาราชพฤกษ์

  ครูนันท์

  จิรนันท์ รัตนรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

  จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  ครูแอล

  ชนะชัย วงศ์ปิ่นเพ็ชร

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครูมน

  นรมน ธนบุญสมบัติ

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ครูเฟียต

  ธนัท ทั่วไตรภพ

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครูหมิว

  นริศรา ภู่บึงพร้าว

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร