ทีมงานสาขาพระราม 3

ครูท็อป

รังสรรค์ จันทร์ดี

ผู้จัดการสาขา

จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ครูชิง

รัตนา ปัญญาไตรรัตน์

ครูประจำ

จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครูบอล

ครูประจำ

ครูเกด

ครูประจำ