ARTICLES

Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”

เมื่อพูดถึง “ศิลปะสร้างสรรค์” นั้น ในปัจจุบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศเรา ต่างให้ความสำคัญกับศิลปะเป็นอย่างมาก เนื่องจากศิลปะสร้างสรรค์ มีประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่มีอย…

ศิลปะ-บำบัด-ฝึกสมาธิ-ปรับอารมณ์

เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์

สีโปสเตอร์ (Poster Color) เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นิยมบรรจุขวด มีเนื้อสีข้นค่อนข้างหยาบ และมีคุณสมบัติทึบแสง เพราะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไป เรียกว่า “สีแป้ง” สีโปสเตอร์ นอกจากการใ…

Fine Motor Skill

รู้หรือไม่ ลายไทยไม่ได้มีต้นกำเนิดจากไทย ?

7 ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี

7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การเล่นระบายสี ยังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่หรือพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทำให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัว ทราบแล้วนะคะ ว่าการเล่นวาดภาพและระบายสี มีป…