TEACHER

คุณครูสอนศิลปะ

ครูนันท์

ชื่อ จิรนันท์ รัตนรัตน์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ความสามารถ

– สามารถวาดภาพโดยใช้ สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีอะครีลิค สีน้ำมัน เเละสีชนิดต่างๆ ได้
– สามารถวาดรูปลายเส้น Drawing ได้
– ปั้นดินเบาเป้นรูปทรงการ์ตูน 2 มิติ เเละ 3 มิติ

ประสบการณ์

– สอนศิลปะเเละงานประดิษฐ์ที่ Pay Time เอกมัย
– สอนศิลปะด้านการวาดการระบายสีเเละงานปั้นที่ Hand on Art Studio

ผลงาน

– ได้รับรางวัลสนับสนุนศิลปินในการประกวดศิลปกรรมทักษิณ
– ร่วมเเสดงงานศิลปกรรมพานาโชนิค

ครูฟู

ชื่อ ฟูซียะห์ ดอเลาะ

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ความสามารถ

– วาดภาพด้วยมือ ดินสอ ปากกา สีน้ำ สีโปสเตอร์ เป็นต้น
– ใช้โปรแกรม Photoshop
– ใช้โปรแกรม Illustrator
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ประสบการณ์

– ฝึกประสบการณ์สอนศิลปะระดับมัธยมต้น จ. สุราษฎร์ธานี 6 เดือน
– ฝึกประสบการณ์สอนศิลปะระดับประถมศึกษา จ. สุราษฎร์ธานี 6 เดือน
– สอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา จ. ยะลา
– สอนพิเศษศิลปะเด็กเล็กช่วงซัมเมอร์

ครูแสน

ชื่อ วุฒิชัย รัตนวงศ์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาเดอะ พาซิโอ ทาวน์ รามคำแหง

ความสามารถ

– วาดภาพด้วยมือ
– สีน้ำ
– สีไม้
– สีโปสเตอร์

ประสบการณ์

– สอนศิลปะเด็กเล็ก

ครูกล้า

ชื่อ พุฒิพันธุ์ จันทร์ดากรณ์

ปริญญาตรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค เอกมัย – รามอินทรา

ประสบการณ์

– ครูสอนศิลปะมากว่า 7 ปีสอนได้ทั้งเด็กเล็กตั้งแต่3ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่

ครูเกมส์

ชื่ออนุชา อรุณรัมย์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ความสามารถ

วาดภาพและเทคนิคการใช้สีที่หลากหลาย

ประสบการณ์

สอนศิลปะมากกว่า 2 ปี สอนศิลปะได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

ครูเก๋

ชื่อ เพ็ญศิริ บุตรสอน

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค เอกมัย – รามอินทรา

ความสามารถ

– Printmaking
– Drawing
– Painting
– Photoshop

ประสบการณ์

– 2559 สอนพิเศษศิลปะ
– 2560 – 2561 ธุรกิจออนไลน์
– 2561 เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส CM.22 เดอะพาซิโอ้ ลาดกระบัง
– 2561 – 2563 รับวาดภาพ พิมพ์งาน Art ภาพพิมพ์

ผลงาน

– 2558 รางวัลดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ อาชีวศึกษาการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 27
– 2561 ร่วมแสดงนิทรรศการ An Inspiring Pair

ครูเอ็กซ์

ชื่อ สุรสิษฐ์ โสดาตา

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค เอกมัย – รามอินทรา

ความสามารถ

– Painting
– Sketch Cartoon
– Drawing

ผลงาน

– ได้รับรางวัลพิเศษจากการเข้าร่วมการประกวดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัชครั้งที่14 ในระดับอุดมศึกษา
– ได้ร่วมแสดงผลงานกับโครงการประกวด RCB Portrait prize 2021

ครูก้อง

ชื่อ ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

ความสามารถ

– Painting
– Sketch Cartoon
– Drawing

ผลงาน

– ร่วมแสดงงานนิทรรศการ Art Exhibition ประจำปี 2562 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– ร่วมแสดงงาน LHONG art fair 2020 @ล้ง1919 ปี 2563
– นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เฉิดShine ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2564

ครูพีม

ชื่อ มณีรัตน์ สีหลักร้อย

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาทรี ออน ธรี พระราม 3

ความสามารถ

– Painting
– ใช้โปรเเกรมวาดภาพ
– ตัดโฟม

ประสบการณ์

เคยเเสดงผลงานจิตกรรม ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร BACC
เคยฝึกสอนเป็นครูศิลปะ ที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ครูมน

ชื่อ นรมน ธนบุญสมบัติ

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

ความสามารถ

วาดเส้นสไตล์มังงะ การ์ตูน

วาดด้วยโปรแกรม Procreate

Clip Studio Paint

โปรแกรม Photoshop พื้นฐาน

ประสบการณ์

ครูบิว

ชื่ออภิสิทธิ์ แสงทอง

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

ประสบการณ์

-ฝึกงาน บริษัท V Kan Green Smart Cara ตำแหน่งฝ่ายศิลป์

ผลงาน

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่15
-ร่วมแสดงงาน นิทรรศการภาพพิมพ์ Mexico-Thailand Printmaking
-ร่วมแสดงนิทรรศการ Bienala Internationalade Gravura Mica Graphium ประเทศโรมาเนีย
-รางวัลเรียนดี2563
-ร่วมแสดงนิทรรศการ “ชัดSHUT เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิด” ณ หอศิลป์ธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา
-ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ Third international pint
biennale ประเทศอาร์เบเนียร์
-ถูกคัดเลือกร่วมแสดง นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี2564
-แสดงงานคู่ครั้งแรกหลังเรียนจบ 2EX Printmaking Exhibition
Artists: As.billprint & Ml3print ณ Kalwitgallery

ครูเบียร์

ชื่อภัทร์ธรณ์ ศรีสุวรรณ์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค เอกมัย – รามอินทรา

ประสบการณ์

ครูสอนศิลปะ 2 ปี สอนได้ทั้งเด็กเล็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่

ครูสีน้ำ

ชื่อชนกนันท์ อิ๋วสกุล

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ครูน้ำเพชร

ชื่อธันย์ชนก แก้วกันเนตร

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ครูอั้น

ชื่อตระการ กลิ่นดวงมาลย์

ปริญญาตรี จากวิทยาลัยเพาะช่าง

จบจาก วิทยาลัยเพาะช่าง สาขา ประติมากรรมไทย

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาทรี ออน ธรี พระราม 3

ความสามารถ

วาดรูป

เตะบอล

ประสบการณ์

แสดงงานศิลปะนิพนธ์ ฝ่ายศิลป์ที่บริษัทติดตั้งช่างศิลป์ รับงานประติมากรรมทุกรูปแบบ

ครูติ๊ก

ชื่อสาธินี พรมวงษา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาทรี ออน ธรี พระราม 3

ความสามารถ

ดรออิ้ง

ปั้นพอร์ตเทรต

ผลงาน

แสดงธีสิสประติมากรรมสื่อผสม

ครูแตงกวา

ชื่อปนัดดา เศวตศักดิ์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรม

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

ความสามารถ

ดรออิ้งฟิกเกอร์ได้เร็ว

ประสบการณ์

วาดโลโก้

แสดงงานศิลปนิพนชั้นปี4 ทำสื่อผสม

ครูแตงโม

ชื่อนฤมล หลักคำพันธ์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ วิทยาเขตนนทบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ วิทยาเขตนนทบุรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ความสามารถ

Sketch

Painting

Drawing

ใช้โปรแกรม Photoshop

ใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Autocad,Sketch up,Lumion

ประสบการณ์

ร่วมงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเกร็ดให้เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ต ปี 2561

ร่วมงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวมอญ วัดทองบ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา ปี2562

ครูไม้

ชื่อภานนท์ สุชาตานนท์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ความสามารถ

งานด้านประติมากรรม

ประสบการณ์

เคยสอนพิเศษศิลปะเด็ก 8 – 12 ปี

ครูแฟร์

ชื่อพัชรินทร์ โปธินันท์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ความสามารถ

-SKETCH
-สีน้ำ
-ลายไทย
-PSพอได้บ้าง

ประสบการณ์

-สอนปั้นดินเกาหลี
-เพ้นท์หน้าและบอดี้เพ้นท์งานอีเวนท์
-รับเพ้นท์รองเท้าตามออเดอร์

ครูเฟิร์ส

นายศิวกร สุขาภิรมย์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรมสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ประสบการณ์

– Painting

– Sketch Cartoon

– Sculpture

– Drawing

– Watercolor

ผลงาน

– รับฟรีแลนซ์ ปั้นฟิกเกอร์ ประดิษฐ์โมเดล ทำพร็อพงานอีเว้นท์

ครูแป๊บ

ชื่อนันธิยา ชัยธรรม

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ความสามารถ

งานจิตรกรรมสีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค งานภาพพิมพ์

ประติมากรรม งานปั้น งานหล่อ

ประสบการณ์

ครูสอนศิลปะพาร์ทไทม์ที่สลัดศิลป์ สาขาพระราม 2

วิทยากรสอนศิลปะงานภาพพิมพ์

ครูโซเฟีย

ชื่ออลิษา ลายทิพย์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ พาซิโอ ทาวน์ รามคำแหง

ประสบการณ์

-สอนศิลปะสถาบัน I can do
-สอนศิลปะChic art academy
-วิทยากรงาน DIY

ผลงาน

-เข้าร่วมโครงการศิลปินสัญจร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานเยาวชนทักษิณ ณ อาศรม ทักษิณคดี
-เข้าร่วมโครงการเวิร์คช็อปงานศิลปะ ไทย-อเมริกา ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

ครูแตงโม

ชื่อนันธิยา ชัยธรรม

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 5 ปี สาขาศิลปะศึกษา (จิตรกรรม)

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ความสามารถ

สีน้ำมัน สีน้ำ ดรออิ้ง ดิจิตอลเพ้นท์

ผลงาน

แสดงงาน นิทรรศการเชิดฉาย ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร BACC

ครูชิง

รัตนา ปัญญาไตรรัตน์

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาทรี ออน ธรี พระราม 3

ความสามารถ

– Painting

– Watercolor

– Sketch Cartoon

– Drawing

– Fashion design 

– digital painting 

ผลงาน

– งานแสดง N°13.  KNACK 13  Graduate Fashion Show  13 Dec 2019 ที่ 101 true digital park

– มีประสบการณ์สอนวิชาศิลปะ/วิชาการงานอาชีพ ในโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ปี 

ครูใบเฟิส

ชื่อ สุภัคสินี มีมา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาศรีนครินทร์

ความสามารถ

สีน้ำมัน สีน้ำ ดรออิ้ง ดิจิตอลเพ้นท์

ผลงาน

แสดงงาน นิทรรศการเชิดฉาย ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร BACC

ครูแอล

รัตนา ปัญญาไตรรัตน์

ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

ประสบการณ์

ฝึกสอนที่โรงเรียนสอนศิลปะ City of Art ที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ผลงาน

Exhibition :

–     UOB Painting of the Year 2019 – BACC – 2019

  • Unconditional Love – SHOW DC – 2020
  • Group Exhibition LHONG 1919 – LHONG 1919 – 2020
  • Existence of Variegated – SAC GALLERY – 2021

รางวัล :

  • รางวัลเหรียญเงิน – Silver Award UOB Painting of the Year 2019

ครูดรีม

ชื่อ มณฑล การสมพจน์

ปริญญาตรี จากวิทยาลัยเพาะช่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตำแหน่ง ครูประจำ

สาขาเซ็นทรัล ศาลายา

ความสามารถ

สีน้ำมัน สีน้ำ ดรออิ้ง ดิจิตอลเพ้นท์

ผลงาน

รางวัลดีเด่นสถาปัตยกรรมไทย ช่างศิลปสุพรรณบุรี