SKETCH CARTOON

วาดรูปการ์ตูนในแบบฉบับของตนเอง เริ่มจากการวาดสัดส่วนไปจนถึงการวาดเรื่องราว พัฒนาต่อยอดไปเป็นนักเขียนอนิเมชั่น

อ่านรายละเอียดหลักสูตร >

DRAWING

การขึ้นโครงสร้างและแรเงา ร่างภาพจากหุ่น เรียนรู้ทิศทางการให้แสงและเงา

LAI THAI

รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ฝึกวาดรูปลายไทยแบบดั้งเดิม

PARODY

วาดภาพล้อเลียนที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร

PERSPECTIVE

ฝึกวาดรูปทรรศนียภาพที่ให้ความรู้ลึก ตื้น ลึก ในแบบสามมิติ ใช้ในการเรียนสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายใน