3D SKETCH CARTOON

  คลาสการวาดสเก็ตการ์ตูนแบบสามมิติ


  คลาสทดลองเรียนสเก็ตการ์ตูน ครั้งเดียวจบ สอนพื้นฐานเบื้องต้นของการวาดสเก็ตเบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลงานให้ดูเป็นสามมิติ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อนแต่มีใจรัก ไม่ต้องกังวลครับ


  รายละเอียด Class

  เนื้อหาการเรียนการสอน
  – ทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อทำให้เกิดงานแบบสามมิติ
  – การร่างภาพ ขึ้นโครงสร้าง
  – การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
  – การลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้เกิดมิติของภาพ

  คลาสนี้เหมาะสำหรับ
  – เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ หรือต้องการลองเรียนศิลปะแบบวันหยุดชิลล์ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ครับ

  รูปแบบและวิธีการสอน
  – การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ต้องการ หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยในการเรียนจะสอนการขึ้นโครงสร้างตัวการ์ตูนเบื้องต้น การจัดวางองค์ประกอบของภาพให้ดูมีมิติและการลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อให้ภาพความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  – ไม่มี เพราะ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เรียนอยู่แล้วครับ


  ตารางเรียน / กำหนดการ /อัตราค่าเรียน
  – ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / ครั้ง
  – ทุกวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์
  – สถานที่เข้า Work Shop – HIT Galleria ทั้ง 7 สาขา
  – เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
  – เริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2563
  – อัตราค่าเรียน ท่านละ 1,000 บาท / ครั้ง
  🔥 โปรโมชั่น 🔥
  – เรียน 2 คน เหลือท่านละ 850 บาท
  – เรียน 3 คน เหลือท่านละ 750 บาท


  อัตราค่าเรียนนี้รวม
  – คลาสเรียนสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ 2 ชั่วโมง (เรียนร่วมกับผู้อื่นไม่เกิน 5 – 6 คน / คลาส ที่โรงเรียน HIT Galleria
  – ใช้อุปกรณ์การเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ดินสอ2B , กระดาษ , กรรไกร , คัตเตอร์
  – ผลงานวาดรูปสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ ของผู้เรียน 1 ชิ้นงาน


  หมายเหตุ
  *** การเรียนคลาสสเก็ตช์การ์ตูน 3 มิติ แบบเป็นคอร์สมีความแตกต่างกับการเรียนเป็นครั้ง ***

  – การเรียนเป็นครั้งผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเสร็จได้ภายในครั้งเดียว เนื้อหาจะถูกครอบคุมตั้งแต่ การร่างภาพ การลงน้ำหนัก และเสริมเรื่องเทคนิคให้อยู่ตลอด

  – แต่การเรียนเป็นคอร์สนั้นความยากของภาพจะเพิ่มขึ้นตามทักษะในแต่ครั้งที่เรียน เพราะฉะนั้นในหนึ่งภาพอาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยกระบวนการของการทำงาน เช่น มีโครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา หรือเทคนิคที่ยากและละเอียดขึ้นตามแบบฝึกหัดให้ไป ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้วาดภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพผลไม้ อาหาร ขนม สัตว์ ไปจนถึงทิวทัศน์

  – โปรดลงทะเบียนเข้าคลาส Workshop ก่อนล่วงหน้า 3 วัน