Skip to content

BASIC DRAWING

  คลาสดรออิ้งพื้นฐาน สอนขึ้นโครงสร้างพร้อมแรเงา


  คลาสทดลองเรียนดรออิ้ง ครั้งเดียวจบ สอนพื้นฐานการขึ้นโครงสร้างไปจนถึงการแรเงาให้ดูเสมือนจริง สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อนแต่มีใจรัก ไม่ต้องกังวลครับ


  รายละเอียด Class

  เนื้อหาการเรียนการสอน
  – ทำความรู้จักกับวัสดุที่ใช้ ประเภทของดินสอ และยางลบ ที่เหมาะสมต่อรูปแบบงาน
  – การร่างภาพ ขึ้นโครงสร้าง
  – การแยกน้ำหนัก และการไล่น้ำหนักแสงเงาให้ภาพมีมิติ

  Class นี้เหมาะสำหรับ
  – เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ หรือต้องการลองเรียนศิลปะแบบวันหยุดชิลล์ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ครับ

  รูปแบบและวิธีการสอน
  – การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ต้องการ หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยการเรียนการสอนจะแนะนำตั้งแต่อุปกรณ์การเรียน
  การขึ้นโครงสร้างเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบของภาพ และการลงน้ำหนักแสงเงา โดยภาพที่ผู้เรียนเลือกจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของผู้เรียน และอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้สอน เช่น ภาพสัตว์ ธรรมชาติ หรือการ์ตูนที่ชื่นชอบ เป็นต้น

  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  – ไม่มี ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เรียนอยู่แล้วครับ


  ตารางเรียน / กำหนดการ /อัตราค่าเรียน

  – ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / ครั้ง
  – ทุกวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์
  – สถานที่เข้า Workshop – HIT Galleria ทั้ง 7 สาขา
  – เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
  – เริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2563
  – อัตราค่าเรียน ท่านละ 1,000 บาท / ครั้ง

  🔥 โปรโมชั่น 🔥
  – เรียน 2 คน เหลือท่านละ 850 บาท
  – เรียน 3 คน เหลือท่านละ 750 บาท

  อัตราค่าเรียนนี้รวม
  * คลาสเรียนดรออิ้ง 2 ชั่วโมง เรียนร่วมกับผู้อื่นไม่เกิน 4 คน / คลาส ที่โรงเรียน HIT Galleria
  * อุปกรณ์การเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษ
  * ผลงานภาพดรออิ้งของผู้เรียน 1 ชิ้นงาน


  หมายเหตุ
  *** การเรียนคลาสดรออิ้ง แบบเป็นคอร์สมีความแตกต่างกับการเรียนเป็นครั้ง ***

  – การเรียนเป็นครั้งผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเสร็จได้ภายในครั้งเดียว เนื้อหาจะถูกครอบคุมตั้งแต่ การร่างภาพ การลงน้ำหนัก และเสริมเรื่องเทคนิคให้อยู่ตลอด

  – แต่การเรียนเป็นคอร์สนั้นความยากของภาพจะเพิ่มขึ้นตามทักษะในแต่ครั้งที่เรียน เพราะฉะนั้นในหนึ่งภาพอาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยกระบวนการของการทำงาน เช่น มีโครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา หรือเทคนิคที่ยากและละเอียดขึ้นตามแบบฝึกหัดให้ไป ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้วาดภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพผลไม้ อาหาร ขนม สัตว์ ไปจนถึงทิวทัศน์

  – โปรดลงทะเบียนเข้าคลาส Workshop ก่อนล่วงหน้า 3 วัน