Skip to content

Articles

Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”


  เมื่อพูดถึง “ศิลปะสร้างสรรค์” นั้น ในปัจจุบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศเรา ต่างให้ความสำคัญกับศิลปะเป็นอย่างมาก เนื่องจากศิลปะสร้างสรรค์ มีประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน และสามารถพัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นได้โดยการอาศัยสภาพแวดล้อมรอบตัว บรรยากาศรอบข้าง โดยสมองของคนเรานั้นถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างไม่แตกต่างกัน

  Read More »Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”

  เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์

   สีโปสเตอร์ (Poster Color) เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นิยมบรรจุขวด มีเนื้อสีข้นค่อนข้างหยาบและมีคุณสมบัติทึบแสง เพราะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไป เรียกว่า “สีแป้ง”

   Fine Motor Skills

    สะบัดแปรงไปมาบนผืนผ้าใบอย่างสนุกสนาน ความเลอะเทอะจากการละเลงสีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน การสัมผัสด้ามพู่กันและแปรงถูกผิดจนเกิดความชำนาญเมื่อกล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และนี่คือประโยชน์ของการเล่นที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหรือที่เรียกว่า Fine Motor Skills

    รู้หรือไม่ ลายไทยไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากไทย ?

     จริงๆแล้วมีต้นแบบมาจากลวดลายในศิลปะอินเดียโบราณที่แพร่มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมพร้อมกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว

     7 ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี

      7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การเล่นระบายสี ยังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่หรือพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทำให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัว ทราบแล้วนะคะ ว่าการเล่นวาดภาพและระบายสี มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของลูกในด้านใดบ้าง คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมจัดแบ่งเวลาหรือหาเวลาว่างมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของลูกด้วยก็ดีค่ะ