Skip to content

Parody

การ์ตูนล้อเลียน เน้นการวาดเส้น การวาดสัดส่วนที่ถูกต้องของใบหน้า ทั้งหู ตา จมูก ปาก และการเขียนสัดส่วนของภาพล้อเลียนในอิริยาบถต่างๆ ฝึกทักษะกระบวนการในการลงสีให้มีน้ำหนักแสงเงาได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป


ประโยชน์ที่ได้รับ

ฝึกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบการ์ตูนล้อเลียนเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย และสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนเรื่องราวหรือการ์ตูนล้อเลียน


 

Category:
คอร์ส 1

A4 = 15 ชิ้นงาน
A3 = 5 ชิ้นงาน

คอร์ส 2

A4 = 15 ชิ้นงาน
A3 = 5 ชิ้นงาน

คอร์ส 3

5 ชิ้นงาน